Friday, November 13, 2009

Aktiviti 1: Maksud Kajian Tindakan

Buku 1 : Educational Inclusion as Action Research an interpretive discourse

By : Christine O’Hanlon

Kajian tindakan merupakan:

1. Proses menghimpun dan menganalisa maklumat dengan tujuan untuk membuat perubahan dan meningkatkan amalan pendidikan di sekolah, organisasi pendidikan dan institusi pendidikan.

2. Ia juga melibatkan perkembangan profesional pengetahuan kendiri dan melibatkan ciptaan teori atau kaedah pengkaji tentang pengajaran dan pembelajaran.

3. Ia juga merupakan satu bentuk penemuan diri, pembangunan diri dan pemahaman diri.

KAJIAN TINDAKAN

Definisi Kajian Tindakan

1.Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya.
2.Kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.
3.Kesimpulannya, Kajian Tindakan adalah “ belajar daripada apa yang dibuat. ” (learning by doing)

No comments:

Post a Comment