Saturday, November 21, 2009

aktiviti 9: tugasan 4 mini KT

Rangka pelaksanaan

tajuk:
Penggunaan token/ganjaran dalam meningkatkan persaingan pelajar berkeperluan khas

Matlamat

Meningkatkan penglibatan pelajar di dalam seisi pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah pemberian token

Objektif kajian

Meneroka
-boleh mencungkil kebolehan dan bakat pelajar
-boleh menjana minda dan idea para pelajar

Menilai
- menilai sikap pelajar sama ada berubah ke arah positif seperti lebih berani dan yakin atau pun tidak
- menilai tahap penglibatan pelajar didalam kelas dimana aktif atau tidak
- menilai tahap pemahaman dan pengetahuan pelajar kepada sesuatu pengajaran yang dilakukan

Persoalan kajian

1) Adakah penggunaan token dapat merangsang minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.

2) Adakah penggunaan token dapat meningkatkan persaingan dalam kalangan pelajar melibatkan diri di dalam kelas.

No comments:

Post a Comment