Friday, November 13, 2009

Aktiviti 5: Kepentingan Guru Novis Menjalankan Kajian Tindakan

1) Supaya guru dapat meningkatkan mutu amalan yang dilakukan ke arah yang lebih baik lagi sebagai satu langkah untuk memajukan diri.

2) untuk memperbaiki teknik pengajaran agar ia dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan lebih aktif.

3) Untuk mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian pelajar di dalam kelas

4) Meningkatkan dan membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan melalui pengajaran yang erkesan

5) Sebagai satu langkah untuk mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sama ada melibatkan P&P, pencapaian pelajar atau pun prestasi guru.

6) Memperkembangkan pengetahuan yang sedia ada dan cuba mencari penemuan yang terbaru dan terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas

No comments:

Post a Comment