Saturday, November 21, 2009

aktiviti 6: tugasan 4 mini KT

i) Pengalaman dan refleksi secara individu

Kekuatan subjek Bahasa Melayu

1) Subjek bahasa Melayu adalah menggunakan bahasa ibunda yang membolehkan semua pelajar mudah memahami apa yang diajar.
2) Guru memberi penerangan yang jelas
3) Guru banyak memberi latihan dan nota-nota penting kepada pelajar yang membuatkan pelajar tidak ketinggalan.
4) Guru banyak juga menggunakan peta minda di papan hitam bagi memberi gambaran dan memudahkan pemahaman pelajar.
5) Guru melibatkan pelajar main peranan mengikut tajuk-tajuk tertentu seperti belajar sajak, pantun, drama dan sebagainya.

Kekuatan subjek Kemahiran Hidup

a) Diajar kemahiran yang pelbagai

-Kemahiran pelbagai telah diperkenalkan untuk pelajar menguasai kemahiran yang telah diberikan oleh guru

b) Pembelajaran lebih bermakna

-Ini kerana kemahiran yang didapati dan maklumat yang diberikan oleh guru dulu, telah memberikan saya panduan sehingga ke hari ini.

c) Dapat menyelesaikan masalah dengan baik

-Ketika matapelajaran ini diajar disekolah, kami diberikan tugasan dimana kami dikehendaki membuat sesuatu yang luar biasa dari yang lain. Kami telah melakukan projek menggunakan bahan buangan untuk dijadikan bunga, bekas pensel dan lain-lain lagi. Ini memberi kesan kepada saya sehingga ke hari ini supaya bersikap rasional ketika membuat sebarang keputusan.

d) Dapat menjana minda pelajar

-Ini dimaksudkan dengan dimana, apabila diberi bahan terbuang kami dikehendaki mencipta sesuatu yang kreatif. Ini telah menjadikan pelajar sentiasa menjana minda untuk membuat sesuatu yang kreatif.


ii) Pengalaman/refleksi dalam kumpulan

Untuk matapelajaran Kemahiran Hidup terdapat banyak kemahiran telah diterapkan didalam subjek ini. Bukan sahaja kemahiran hidup diajar kemahiran tetapi juga Bahasa Melayu yang turut menggunakan kemahiran tertentu pelh guru. Kemahiran-kemahiran ini boleh diguna pakai sehingga ke hari ini.

iii) Pengalaman/refleksi dari kumpulan lain

Kekuatan subjek Bahasa Melayu

1) Subjek Bahasa Melayu mudah diajar kerana ia merupakan bahasa ibunda yang dipelajari oleh semua pelajar.
2) Penerangan yang jelas diberikan oleh guru terutamanya bagi bahagian yang berformat.

Kekuatan subjek Kemahiran Hidup

Matapelajaran Kemahiran Hidup diajar banyak kemahiran yang boleh digunakan dimasa akan datang. Pengalaman berkaitan kemahiran ini, kebanyakan diajar disekolah ketika waktu Kemahiran Hidup. Dirumah, kita tidak pernah mendapat kemahiran seperti yang diajar disekolah.

No comments:

Post a Comment